Chairman

KVS Directory
Sr. No. KV Name Chairman Name Phone No Sector Office Address Email Address
31 KENDRIYA VIDYALAYA (VF) JABALPUR Mr Govind Mohan 0761-2792100 Defence vfj.ofb@nic.in
32 KENDRIYA VIDYALAYA TFRI JABALPUR Dr G Rajeshwar Rao 07612840483 dir_tfri@yahoo.com
33 KENDRIYA VIDYALAYA (OF) KHAMARIA Shri A K Agarwal 07612337403 Defence ofk.ofb@nic.in
34 KENDRIYA VIDYALAYA GCF NO.II JABALPUR Shri Rajnishjauhari 07612330502 Defence gcf.ofb@nic.in
35 KENDRIYA VIDYALAYA GCF NO. I JABALPUR Shri Rajnishjauhari 07612330502, 2679999 Defence
36 KENDRIYA VIDYALAYA GARHA Smt.Chhavi Bhardwaj 07612624100 Civil dmjabalpur@mp.gov.in
37 KENDRIYA VIDYALAYA (COD) JABALPUR Brig R K Singh 0761-2330459 Defence
38 Brig Narendra B Patel 0761-2608376 Defence
39 KENDRIYA VIDYALAYA I STC JABALPUR Brig Rajiv Singh 07612606395 Defence comdt1stc@gmail.com
40 KENDRIYA VIDYALAYA DINDORI Smt. Surbhi Gupta 07644234174 Civil collectordindori@nic.in
41 KENDRIYA VIDYALAYA DHANA Brig Atul Kumar, Sena Medal Defence
42 KENDRIYA VIDYALAYA DAMOH Shri Neeraj Kumar Singh 07812222345, 222001 Civil dmdamoh@nic.in
43 KENDRIYA VIDYALAYA NO. II CHHINDWARA Dr. Shrinivas Sharma 07162242302, 242303 Civil dmchhindwara@nic.in
44 KENDRIYA VIDYALAYA CHHINDWARA Dr. Shrinivas Sharma 07162242302 , 242303 Civil dmchhindwara@mp.nic.in
45 KENDRIYA VIDYALAYA CHHINDWARA Dr. Shrinivas Sharma 07162242302, 242303 Civil dmchhindwara@mp.nic.in
46 KENDRIYA VIDYALAYA CHHATTARPUR Sh.Ramesh Bhandari 07682241500, 241501 dmchhatarpur@mp.nic.in
47 KENDRIYA VIDYALAYA (SECL) DHANPURI Shd.k.chandrakar 7652250302
48 KENDRIYA VIDYALAYA BALAGHAT Shri Deepak Arya 7632240150 dmbalaghat@nic.in
49 KENDRIYA VIDYALAYA WCL BARKUHI CHANDAMETTA Shri Sohag C.Pandya 07161220058, 220036 agmpench.wcl@nic.in

Pages